تلفن: 02126136404

آدرس: تهران، خیابان موحد دانش، خیابان استاد انتظامی(سپند)، کوچه دستان، پلاک ۹

ایمیل: info@nationalauction.ir