حراج چهارم

حراج چهارم

چهارمین دوره حراج ملي در سال ۱۳۹۷ در مرکز همایش های بین اللملی رایزن با اجراي پژمان بازغی در دو شب برگزار شد و با تعداد ۱۵۷ اثر با رقم نهايي فروش ۱۸ ميليارد تومان به پايان رسيد.